loader
Porady prawne

7 brudnych sztuczek, których firmy ubezpieczeniowe używają, aby odmówić uznania roszczeń

Wbrew temu, co mówią setki reklam emitowanych każdego dnia, ubezpieczyciele NIE są po Twojej stronie. Nawet jeśli naprawdę lubisz swojego brokera lub miałeś dobre doświadczenia z dostawcą w przeszłości, prawda jest taka, że wszystkie firmy ubezpieczeniowe dbają o jedną rzecz - nie o Ciebie. Ubezpieczyciele po prostu nie zarabiają na wypłatach i zawsze będą próbować odrzucić roszczenia, jeśli uważają, że może im to ujść na sucho.

Szukaj tych 7 kluczowych fraz w odmowie wypłaty odszkodowania

Jeżeli ubezpieczyciel zamierza odmówić pokrycia, jest zobowiązany do podania konkretnego powodu, dlaczego odmówiono pokrycia. Absolutnie musisz porozmawiać z prawnikiem ubezpieczeni owym, jeżeli otrzymasz list od swojego ubezpieczyciela, który zawiera JAKIEKOLWIEK z poniższych sformułowań:

  1. "Uszkodzenie jest kosmetyczne". Uszkodzenia wyglądu nieruchomości niekoniecznie są drobne, szczególnie w przypadku firm. Uszkodzenia kosmetyczne mogą być również oznaką uszkodzeń znajdujących się pod powierzchnią, takich jak brakujące dachówki, które pozwalają na przedostawanie się wody do wnętrza budynku.
  2. "Kwota szkody jest poniżej twojego udziału własnego". Ubezpieczyciele mogą zaniżać koszty napraw, zasadniczo mówiąc Ci, że płacenie z własnej kieszeni będzie tańsze.
  3. "Szkoda jest spowodowana zużyciem." Ubezpieczyciele mogą powoływać się na "zużycie", aby odmówić roszczeń dla starszych nieruchomości, nawet jeśli są one w dobrym stanie.
  4. "Brak konserwacji spowodował szkodę". Ubezpieczyciele często niesłusznie powołują się na błędy w konserwacji jako przyczynę szkody, ale dokładne i staranne zapisy dotyczące konserwacji mogą pomóc w zakwestionowaniu odmowy ubezpieczenia.
  5. "Nieprawidłowa instalacja spowodowała szkodę". Jeżeli w nieruchomości zostały dokonane zmiany, ubezpieczyciel może próbować zrzucić winę za szkodę na wady produkcyjne lub instalacyjne.
  6. "Szkoda nie została spowodowana przez objęte ubezpieczeniem niebezpieczeństwo". Ubezpieczającym przysługuje korzyść z każdego niejednoznacznego języka w polisie, więc jeżeli polisa jest niejasna co do tego, które perypetie są objęte ubezpieczeniem, ubezpieczyciel może być zmuszony do pokrycia szkody.
  7. "Szkoda wystąpiła poza okresem polisy". Ubezpieczyciele mogą próbować zrzucić winę za odmowę na istniejące wcześniej uszkodzenia. Jednakże, większość firm ubezpieczeniowych dokona inspekcji nieruchomości przed sprzedażą polisy ubezpieczeniowej - i jeżeli inspekcja wykaże, że nieruchomość była w akceptowalnym stanie, ubezpieczyciel może być zmuszony do wypłaty odszkodowania.

Firmy ubezpieczeniowe mają prawny obowiązek działania w dobrej wierze podczas rozpatrywania roszczeń klientów, w tym przeprowadzania dokładnego dochodzenia w sprawie każdego roszczenia i wydawania terminowych płatności.