Umowa zamiany

Czym jest umowa zamiany ? Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenosić na drugą stronę własność rzeczy a w zamian za to będzie zobowiązywał się do przeniesienia...

Zobacz

Co powinien zawierać akt notarialny?

  Akt notarialny jest to szczególna forma dokumentu urzędowego, która ma za zadanie potwierdzić dokonanie czynności prawnej, jeśli tego wymagają przepisy prawa albo taka będzie...

Zobacz