Kim jest notariusz?

Notariusz to prawnik powołany przez Ministra Sprawiedliwości, który dokonuje czynności notarialnych, które mają charakter dokumentu urzędowego. Należą do nich np. dokonanie odpisu...

Zobacz

Jak zachować się u notariusza?

  Przed notariuszem dokonać można całego szeregu różnorakich czynności. Najbardziej popularne to oczywiście podpisywanie umów, ale warto wiedzieć, że u notariusza dokonuje się...

Zobacz

Prawa ujawniane w księdze wieczystej

Co jest wykazywane w księdze wieczystej? W księdze wieczystej ujawnia się prawa rzeczowe na nieruchomościach a więc prawo własności, prawo użytkowania wieczystego czy ograniczone prawo...

Zobacz

Dochodzenie należności z weksla

Weksel własny najczęściej jest spotykany w obrocie i polega na tym, że jego wystawca zobowiązuje się do zapłaty względem określonej sumy. Weksel trasowany będzie poleceniem skierowanym...

Zobacz

Pełnomocnictwo notarialne

  Większość czynności prawnych, w każdej sferze życiowej będzie można dokonywać przez pełnomocnika, którego będziemy ustanawiać. Wyjątkiem jest tutaj wyłącznie...

Zobacz

Księgi wieczyste korzystają z rękojmi wiary publicznej

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych będzie chronić nabywcę nieruchomości, który pokłada ufność w treść księgi, nabywa prawo własności od podmiotu faktycznie nieuprawnionego...

Zobacz

Czy osoba niewidoma może podpisać u notariusza umowę kupna mieszkania?

  Przepisy dają obecnie możliwość osobom niepełnosprawnym podpisać u notariusza umowę, również umowę kupna czy sprzedaży mieszkania. Musza być w tej sytuacji zachowane odpowiednie...

Zobacz