Podatek od spadków

Prastare, ale nadal wciąg aktualne są słowa – na świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Są one aktualne również współcześnie i również w odniesieniu do spadkobierców po...

Zobacz

Kto spłaci długi po śmierci współmałżonka?

Z chwilą śmierci spadkodawcy jego zgromadzony za życia majątek czy też zaciągnięte zobowiązania przechodzą na spadkobierców. Jeśli nieboszczyk nie zostawił testamentu dziedziczenie...

Zobacz