• Kim jest notariusz?

  Notariusz to prawnik powołany przez Ministra Sprawiedliwości, który dokonuje czynności notarialnych, które mają charakter dokumentu urzędowego. Należą do nich np. dokonanie odpisu...

  Zobacz
 • Jak zachować się u notariusza?

    Przed notariuszem dokonać można całego szeregu różnorakich czynności. Najbardziej popularne to oczywiście podpisywanie umów, ale warto wiedzieć, że u notariusza dokonuje się...

  Zobacz
 • Umowa zamiany

  Czym jest umowa zamiany ? Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenosić na drugą stronę własność rzeczy a w zamian za to będzie zobowiązywał się do przeniesienia...

  Zobacz
 • Testament - samodzielnie czy z notariuszem?

  Spisanie testamentu daje nam możliwość zarządzania własnością na wypadek śmierci. Jeśli ktoś za życia chce dysponować co stanie się z jego majątkiem powinien skorzystać z...

  Zobacz

Informacje i porady prawnicze

Notarialny Rejestr Testamentów

Notarialny Rejestr Testamentów ma zmniejszyć ryzyko, że testament zostanie ukryty, schowany czy zniszczony bądź też nikt się o nim nie dowie, albo też będzie ujawniony z opóźnieniem...

Zobacz

Co powinien zawierać akt notarialny?

  Akt notarialny jest to szczególna forma dokumentu urzędowego, która ma za zadanie potwierdzić dokonanie czynności prawnej, jeśli tego wymagają przepisy prawa albo taka będzie...

Zobacz

Jak napisać testament?

  Co można zrobić, by unikać żenujących kłótni rodzinnych o podział majątku po śmierci? Co można zrobić, jeśli będziemy chcieli inaczej rozporządzić własnością niż...

Zobacz

Podatek od spadków

Prastare, ale nadal wciąg aktualne są słowa – na świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Są one aktualne również współcześnie i również w odniesieniu do spadkobierców po...

Zobacz

Prawa ujawniane w księdze wieczystej

Co jest wykazywane w księdze wieczystej? W księdze wieczystej ujawnia się prawa rzeczowe na nieruchomościach a więc prawo własności, prawo użytkowania wieczystego czy ograniczone prawo...

Zobacz

Dochodzenie należności z weksla

Weksel własny najczęściej jest spotykany w obrocie i polega na tym, że jego wystawca zobowiązuje się do zapłaty względem określonej sumy. Weksel trasowany będzie poleceniem skierowanym...

Zobacz

Kto spłaci długi po śmierci współmałżonka?

Z chwilą śmierci spadkodawcy jego zgromadzony za życia majątek czy też zaciągnięte zobowiązania przechodzą na spadkobierców. Jeśli nieboszczyk nie zostawił testamentu dziedziczenie...

Zobacz

Pełnomocnictwo notarialne

  Większość czynności prawnych, w każdej sferze życiowej będzie można dokonywać przez pełnomocnika, którego będziemy ustanawiać. Wyjątkiem jest tutaj wyłącznie...

Zobacz

Księgi wieczyste korzystają z rękojmi wiary publicznej

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych będzie chronić nabywcę nieruchomości, który pokłada ufność w treść księgi, nabywa prawo własności od podmiotu faktycznie nieuprawnionego...

Zobacz